KOSGEB 44 Kobi Uzman Yardımcısı Personel Alımı Yapacak

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

KOSGEB 44 Kobi Uzman Yardımcısı Personel Alımı İlanı 2021

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, taşrada bulunan teşkilatlarındaki birimlerinde personel olarak görevlendirmek amacıyla, 44 Kobi Uzman Yardımcısı Personel Alımı yapacaktır.

Uygun Konaklama Seçenekleri İçin Tıkla, Gör --> Öğretmenevi Fiyatları

KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcı’larının görevlendirileceği iller ise şunlar: 

Aksaray, Batman, Bursa, Denizli, Elazığ, Isparta, Sakarya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yozgat, Zonguldak.

Kobi Uzman Yardımcısı ilanına başvurmak isteyenlerde aranan şartlar ise şu şekilde:

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş  olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB‘de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin herhangi  bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

c. KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Fakültelerin matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından  onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden/bölümlerden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Ön Başvuru
Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar;

10) Başvurusunu 15/12/2020 tarihinde saat 09:00’dan 29/12/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik  ortamda yapacaktır. Adayların e-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Sözlü Sınavına Katılma Şartları

Personel Alımı için başvurusunu yapan adaylar içerisinden;

14) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip  adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

15) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

16) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup sözlü sınav esnasında yanlarında bulunduracaktır.

Kaynak: İŞKURBu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*