Çorum Belediyesi 12 İtfaiye Eri ve 10 Zabıta Memuru Alımı Yapacak !

Çorum Belediyesi Memur Personel Alımı İlanı

Çorum Belediyesi, Belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 İtfaiye Eri ve 10 zabıta memuru alımı için Aile,çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı kamu ilan sayfasından ilan yayımladı. Belediye tarafından yayımlanan ilanda KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınması şartı istenilirken başvuruların da 4 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2021 tarihinde sona ereceği vurgulandı.

Uygun Konaklama Seçenekleri İçin Tıkla, Gör --> Öğretmenevi Fiyatları

Çorum Belediyesi Memur alımı‘na başvurmaki isteyen memur adaylarının başvuru şartlarını ve başvuru yapılabilecek ünvanlar ile ilgili özel şartlara ulaşabileceği detaylı bilgiler ise Çorum belediyesi’nin resmi web sitesi olan corum.bel.tr adresinden paylaşıldı.

Alım Yapılacak Kadrolar Ve Dağılımları

Belediye tarafından yapılacak alımda kadro dağılımına ait tablo şu şekilde;

Başvuru Şartları

Çorum Belediyesi memur alımı ile ilgili şartlar ünvanlar için farklılar gösteriyor olsa da belediye tarafından yapılan duyuruda Genel başvuru şartları şu şekilde açıklandı;

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından ( KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
 • İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak
 • .13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Bu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*