Ana SayfaGündemAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Yeni işe girmek isteyen, iş arayan ve personel alım haberlerini takip edenlere müjdeli haber!

4175 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘ndan yeni sözleşmeli personel alımı ilanı duyuruldu. İlana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi web sitesinde ve Kamu İlan sayfasında, çeşitli pozisyonlardan oluşan toplamda 4175 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Sözleşmeli personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler yalnız dikkat edilmesi gereken nokta, her aday birden fazla bölüm mezunu olsa ya da birden fazla bölüm için gerekli nitelikleri taşısa da sadece 1 bölüm veya pozisyon için başvuruda bulunabiliyor, bu yüzden hangi bölüme başvuracağınızı dikkatli seçmeniz sizin için önemli olabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı ise şu şekilde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlan Metni

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek  5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü  sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır. 

 1. a) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu; 
POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
AİLE  

SOSYAL  

DESTEK  

PERSONELİ

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) 530
ASDEP (Psikoloji) 500
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri) 80
ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 200
ASDEP (Çocuk Gelişimi) 90
ASDEP (Sosyoloji) 100
TOPLAM 1.500
 1. b) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Tablosu; 
POZİSYON Pozisyon Sayısı
SOSYAL ÇALIŞMACI 555
PSİKOLOG 600
FİZYOTERAPİST 100
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 200
DİYETİSYEN 20
ÖĞRETMEN 150
AVUKAT 110
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 200
HEMŞİRE 200
BÜRO PERSONELİ 240
TOPLAM 2.375
 1. c) Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu;
POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
YURT  

YÖNETİM  PERSONELİ

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet) 50
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji) 50
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi) 50
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik) 50
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji) 50
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Herhangi Bir Lisans  Programından Mezun Olmak) 50
TOPLAM 300

ç) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) ve Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl  Dağılımı ile 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı ayrıca Bakanlık resmi internet sayfasında  yayımlanacaktır. 

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

 1. A) Genel Şartlar:
 2. a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7)  numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, 
 3. b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun  olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim  düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları  kabul edilmeyecektir.), 
 4. c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya  hak kazanmamış olmak, 

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 

 1. d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev  yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel  pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen  sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya  sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi  bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon  bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi  birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir) 

 1. B) Özel Şartlar:

1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için; a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal  Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak, 

 1. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun  olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;  

 1. a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının  birinden mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans  

programlarının birinden mezun olmak, 

 1. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;  

 1. a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;  

 1. a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim,  Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün  Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu  Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve  Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
 2. b) 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

8) Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme  belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek. 

9) Hemşire (4/B) (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının  birinden mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, c) Cinsiyeti kadın olmak. 

10) Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için; 

 1. a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,  Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak, b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

11) Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;  

 1. a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

12) Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;  

 1. a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans  düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık  ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak, 
 2. b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi: 

 1. a) Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda  belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece  bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler. 

 1. c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,  atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu  bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler; 

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır: a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı  bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz  tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek  nitelikte olması gerekmektedir. ) 

 1. b) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak  imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.) 
 2. c) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.  

C- Başvuruların Değerlendirilmesi: 

 1. a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas  alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya  hak kazanacaktır. 
 2. b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava  katılmaya hak kazanacaktır. 
 3. c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat  yapılmayacaktır. 

III- SINAV VE SINAV KONULARI  

 1. A) Sınav:
 2. a) Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 
 3. b) Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak  değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 4. c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya  görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.  

ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)  bulunduracaklardır. 

 1. d) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin  hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil  etmez. 

B- Sınav Konuları: 

Sözlü sınav, adayların;  

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya  lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan) c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)  
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)  

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.  f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması  

alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en  az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

 1. g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik  halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday  üst sırada yer alacaktır. 

IV- TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA: 

Tercih ve Yerleştirme

 1. a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, yapılacak tercih duyurusuna göre, elektronik  ortamda tercihlerini bildireceklerdir. 
 2. b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek  isteyip istemediğini” belirteceklerdir. 
 3. c) Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili  pozisyonlara yerleştirilecektir. 

A- Atama 

 1. a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini  duyurulan süre içinde yerleştirildikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da  posta yolu ile ileteceklerdir.  
 2. b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir  mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan  anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.  
 3. c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek  olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.  

V- DİĞER HUSUSLAR: 

 1. a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile  ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir  tebligat yapılmayacaktır. 
 2. b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta  adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri  önem arz etmektedir. 

İlan olunur. 

BİLGİ İÇİN:  

www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  

Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA  Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 52 86, (312) 705 52 39

 • 4B Sözleşmeli Personel Alımı İl Dağılımı Listesine ulaşmak için BURAYA tıklayınız.
 • Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı için BURAYA tıklayınız.
 • Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı için ise BURAYA tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar