Hazine ve Maliye Bakanlığı Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sınavla Avukat, Büro Personeli, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak - Şubat 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sınavla Sözleşmeli Personel Alımı (4/B) yapacak. Personel alım başvurusu yapmak ve alım sınavına girmek isteyen adaylar, aşağıda ilan detayını iyi incelemeliler çünkü başvuru şartları ve başvuru tarihleri personel alımı yapılacak pozisyona göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı pozisyonları ise şu şekilde:

 • Avukat
 • Büro Personeli (Maliye / Muhasebe)
 • Büro Personeli (Adalet)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 • Tekniker (Elektrik-Elektronik)
 • Tekniker (Bilgisayar)
 • Tekniker (İklimlendirme)
 • Tekniker ( Makine)
 • Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
 • Tekniker (Haberleşme)
 • Tekniker (İnşaat)
 • Tekniker (Grafiker
 • Destek Personeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanını ise aşağıda okuyabilirsiniz:

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) İSTİHDAMINA İLİŞKİN GİRİŞ SINAVI İLANI I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak  suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel  istihdam edilecektir. 

TABLO 1:

POZİSYON  TEŞKİLAT  GÖREV YERİ  KONTENJAN
AVUKAT  TAŞRA  AFYONKARAHİSAR  1
AVUKAT  TAŞRA  AĞRI  2
AVUKAT  TAŞRA  ARTVİN  2
AVUKAT  TAŞRA  BİTLİS  3
AVUKAT  TAŞRA  ERZURUM  4
AVUKAT  TAŞRA  GAZİANTEP  1
AVUKAT  TAŞRA  HAKKARİ  3
AVUKAT  TAŞRA  YÜKSEKOVA HAKKARİ  3
AVUKAT  TAŞRA  İSTANBUL  10
AVUKAT  TAŞRA  ÇATALCA-İSTANBUL  1
AVUKAT  TAŞRA  KARS  3
AVUKAT  TAŞRA  SARIKAMIŞ-KARS  1
AVUKAT  TAŞRA  KASTAMONU  1
AVUKAT  TAŞRA  MARDİN  1
AVUKAT  TAŞRA  KIZILTEPE-MARDİN  1
AVUKAT  TAŞRA  MİDYAT-MARDİN  1
AVUKAT  TAŞRA  MUŞ  3

 

AVUKAT TAŞRA RİZE 3
AVUKAT TAŞRA  ÇARŞAMBA-SAMSUN 1
AVUKAT TAŞRA ŞANLIURFA 1
AVUKAT TAŞRA BİRECİK-ŞANLIURFA 1
AVUKAT TAŞRA  VAN 3
AVUKAT TAŞRA YOZGAT 2
AVUKAT TAŞRA ZONGULDAK 2
AVUKAT TAŞRA BATMAN 2
AVUKAT TAŞRA ŞIRNAK 3
AVUKAT TAŞRA CİZRE-ŞIRNAK 2
AVUKAT TAŞRA  ARDAHAN 2
AVUKAT TAŞRA KİLİS 1
AVUKAT TAŞRA DÜZCE 1
BÜRO PERSONELİ- 

(MALİYE/MUHASEBE) 

MERKEZ ANKARA  32
BÜRO PERSONELİ- 

(MALİYE/MUHASEBE) 

MERKEZ İSTANBUL 1
BÜRO PERSONELİ- 

(ADALET) 

MERKEZ ANKARA 5
KORUMA VEGÜVENLİK GÖREVLİSİ  MERKEZ ANKARA 5
TEKNİKER– 

(ELEKTRİK/ELEKTRONİK) 

MERKEZ ANKARA 5
TEKNİKER– 

(BİLGİSAYAR) 

MERKEZ ANKARA 2
TEKNİKER– 

(İKLİMLENDİRME) 

MERKEZ ANKARA 2
TEKNİKER– (MAKİNE)  MERKEZ ANKARA 2
TEKNİKER–(ISITMA VE SIHHİ TESİSAT)  MERKEZ ANKARA 1
TEKNİKER– 

(HABERLEŞME) 

MERKEZ ANKARA 1

 

TEKNİKER – (İNŞAAT)  MERKEZ  ANKARA  1
TEKNİKER – (GRAFİKER)  MERKEZ  ANKARA  1
DESTEK PERSONELİ  MERKEZ  ANKARA  13

 

II-SINAV TARİHİ, YERİ ve SINAV ŞEKLİ: 

 1. a) Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır. 
 2. b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine  ve Maliye Bakanlığı (hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında  ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında e Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer  Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. 

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki  genel ve özel şartları taşımaları gerekir: 

A- Genel Şartlar 

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa  bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 1. d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı  ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını  doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev  yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden  adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 
 2. g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

ğ) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve 

i- Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan, 

ii- Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan, 

iii Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan, 

almış olmak, 

 1. h) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak, 

B- Özel Şartlar 

 1. a) Avukat pozisyonu için;
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
 • Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 
 1. b) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için; 
 • Maliye; Muhasebe; Bilgisayar Destekli Muhasebe; Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama; Finans ve Muhasebe; İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak, 
 1. c) Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için; 
 • Adalet; Adalet Meslek Eğitimi; Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının  birinden mezun olmak, 
 1. d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; 
 • Güvenlik; Güvenlik Bilimleri; Güvenlik Hizmetleri; Güvenlik ve Koruma; Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma; Savunma ve Güvenlik ön lisans  programlarının birinden mezun olmak, 
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer şartları taşımak, 
 1. e) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için; 
 • Elektrik; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Elektrik Teknolojisi; Elektrik ve Elektronik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik; Elektrik-Elektronik Teknikerliği; Elektrikli Cihaz Teknolojisi; Elektronik; Elektronik Teknolojisi; Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak, 
 1. f) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için; 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar; Bilgisayar; Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Operatörlüğü; Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği; Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi; Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak, 
 1. g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için; 
 • İklimlendirme Teknolojisi / İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi; İklimlendirme Soğutma; Soğutma Tesisatçılığı / Soğutma Tesisatı; Soğutma ve Havalandırma önlisans  programlarının birinden mezun olmak, 
 1. h) Tekniker (Makine) pozisyonu için; 
 • Bilgisayar Destekli Makine; Bilgisayar Destekli Makine-Resim- Konstrüksiyon; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Makine; Makine Motor; Makine Resim ve Konstrüksiyonu; Makine-Resim Konstrüksiyon / Makine, Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak, 
 1. i) Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) pozisyonu için; 
 • Doğal Gaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma; Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi; Gaz ve Tesisatı Teknolojisi; Sıhhi Tesisat; Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz; Tesisat Teknolojisi; Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden  mezun olmak, 
 1. j) Tekniker (Haberleşme) pozisyonu için; 
 • Elektronik Haberleşme; Elektronik Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme; Haberleşme  Teknolojisi; Telekomünikasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak, k) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için; 
 • İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun  olmak, 
 1. l) Tekniker (Grafiker) pozisyonu için;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım; Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon; Grafik; Grafik Tasarımı; Grafik ve Reklamcılık; Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden  mezun olmak, 
 1. m) Destek Personeli pozisyonu için; 
 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 

gerekmektedir. 

IV-SINAV BAŞVURUSU: 

 1. a) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 10/01/2022  (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak ve  şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik  ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne  bırakılmaması gerekmektedir. 
 2. b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon ve bir görev yeri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak , bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 3. c) Giriş sınavına yükseköğrenim düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan, ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların  bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan  veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip  güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg  formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan  öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi  yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

 1. d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak  gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik  bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları  gerekmektedir. 
 2. e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev  yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden  adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları  eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan  istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf ya da  jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
 3. g) Avukat pozisyonuna başvuracak adayların avukatlık ruhsatını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ğ) Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden  gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında  yükleyeceklerdir. 

 1. h) Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla  gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu  nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

ı) Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde  yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan  “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile  güncellenebilecektir.

 1. i) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar  güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer  alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal  Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir.  İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” 

ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir. 

 1. j) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak  yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday  sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 2. k) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle  olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
 3. l) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir. 

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ ve İLANI: 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO 1’de belirlenen her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı belirlenecektir. 

Her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının 3 katına kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO 1’de belirlenen her bir görev yeri ve pozisyon için kontenjan sayının 3 katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 3 katı kadar aday o görev yeri ve pozisyon için yapılacak giriş sınava katılmaya hak kazanır. Aynı görev yeri ve pozisyon için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

VI-SINAV KONULARI:  

AVUKAT 

 • Anayasa Hukuku 
 • İdare Hukuku 
 • Ceza Hukuku 
 • Ceza Muhakemesi Kanunu 
 • Medeni Hukuk 
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
 • Borçlar Hukuku 
 • İş Hukuku 
 • Ticaret Hukuku 
 • İcra ve İflas Hukuku 
 • İdari Yargılama Hukuku 
 • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

BÜRO PERSONELİ – (MALİYE/MUHASEBE) 

 • Genel Muhasebe 
 • Genel İşletme 
 • Muhasebe Uygulamaları 
 • Kamu Maliyesi 
 • İktisat 
 • Genel Vergi Hukuku 
 • Türk Vergi Sistemi

BÜRO PERSONELİ – (ADALET) 

 • İdare Hukuku Genel Hükümler 
 • İcra ve İflas Hukuku Genel Hükümler 
 • İdari Yargı Hukuku 
 • Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku 
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ • Temel İnsan Hakları Bilgisi 
 • Kolluk Hukuku 
 • Temel İlk Yardım Bilgisi 
 • Ceza Hukuku 
 • Özel Güvenlik Hukuku 
 • Kriminoloji 
 • Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri • Patlayıcı Madde ve Önlemleri 
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları 
 • Protokol Kuralları 
 • Yakın Savunma 
 • Terör ve Terörizm 

TEKNİKER – (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) • Temel Kavramlar ve Ölçme 

 • Devre Analizi 
 • Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı 
 • Elektrik Makineleri 
 • Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik 
 • Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri • Yüksek Gerilim 
 • Elektrik Tesisleri 
 • Elektrik Tesisat Bilgisi 

TEKNİKER – (BİLGİSAYAR) 

 • Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri • Programlama Temelleri 
 • Bilgisayar Ağları / Donanımı 
 • İşletim Sistemleri 
 • Web Tasarım Temelleri 
 • İnternet Programcılığı 
 • Görsel Programlama 
 • İşletim Sistemleri 

TEKNİKER – (İKLİMLENDİRME) 

 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 
 • Termodinamik 
 • Boru Kaynakçılığı 
 • Isıtma Sistemleri 
 • Temel Elektrik
 • Elektrik Motorları 
 • Havalandırma Sistemleri 
 • Doğalgaz Tesisatı 
 • Teknik Resim 
 • Koruyucu Bakım ve Arıza Tespitleri 
 • Elektromekanik Kumanda Devreleri 

TEKNİKER – (MAKİNE) 

 • Termodinamik 
 • Mukavemet 
 • İmalat İşlemleri 
 • Akışkanlar Mekaniği 
 • Makine Elemanları 
 • Hidrolik ve Pnömatik Kontrol 
 • Teknik Resim 
 • Malzeme Teknolojisi 
 • Temel Elektrik 

TEKNİKER – (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT) 

 • Sıhhı Tesisat Bilgisi 
 • Kazan Dairesi ve Kazan Bilgisi 
 • Doğalgaz ve Doğalgaz Tesisat Bilgisi 
 • Yangın Söndürme Sistem Bilgisi 
 • Bilgisayar ve Teknik Resim 
 • Temel Elektrik Bilgisi 
 • Termodinamik ve Mesleki Fizik Bilgisi 

TEKNİKER – (HABERLEŞME) 

 • Elektronik Haberleşme Ölçme Bilgisi Konuları, Haberleşme Tekniği 
 • Analog Modülasyon AM (Amplitude Modulation) FM (Frequency Modulation), PM  (Phase Modulation) 
 • Sayısal Modülasyon 
 • Çoklama Teknikleri (TDMA, FDMA) 
 • Kablolama ve Kablolu Bilgisayar ve Haberleşme Ağları 
 • Kablosuz Bilgisayar ve Haberleşme Ağları 
 • Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri, Sinyal, Sembol 
 • Radyo TV Teknolojisi 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ATM, FR, ISDN, IP/MPLS, VOIP, SIP, Taşıyıcı Haberleşme Ağları Teknolojileri ve TCP/IP) 
 • Antenler ve Radyo Dalgaları 
 • Görüntü ve Ses İletim Sistemleri 

TEKNİKER – (İNŞAAT) 

 • Yapı Malzemeleri 
 • Beton Teknolojisi 
 • Karayolu İnşaatı 
 • Yapı Teknolojisi
 • Şantiye Organizasyonu 
 • Mekanik ve Statik 
 • Proje ve Etüt Uygulaması 

TEKNİKER – (GRAFİKER) 

 • Baskı Teknikeri (Özgün Baskı Teknikleri “ Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafi”) • Renk Ayrımı 
 • Corel Draw, AdobePhotoshop, Adobeİllustrator, Adobeİndesign, Flash Player, • Bilgisayarlı Grafik Tasarım (Kurumsal Kimlik Çalışmaları, Afiş Broşür Tasarımı, Basın İlanları, Kitap Kapağı Tasarımı) 
 • Reklam (Reklam Analizi, Reklama Giriş, Kampanya ve Planlama) 
 • Dijital Baskı ve Matbaa Bilgisi 
 • Office Programları 

DESTEK PERSONELİ 

 • Türkçe 
 • Matematik 
 • Coğrafya 
 • Tarih 
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi 
 • Güncel Bilgi 

VII-DEĞERLENDİRME: 

Giriş sınavında adaylar, 

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

 1. d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında, 

ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon üyeleri  tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden  değerlendirilir. 

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur. Her görev yeri ve pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday asıl, bu sayının yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde, sınava başvurduğu KPSS puanı  yüksek olana öncelik tanınacaktır. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için  müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan  adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır. 

VIII-TEBLİGAT: 

Giriş sınavına ilişkin tüm duyurular, Bakanlığımız (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde  “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden  süreçlerini görüntüleyebileceklerdir. 

Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara  ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle  oluşabilecek hak kayıplarından aday sorumlu olacaktır.

IX-ATAMA: 

 1. a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı görev yerine ve pozisyona yapılacaktır. 
 2. b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav  sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.  Bunlar hiçbir hak talep edemez. 
 3. c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. 

 1. d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde  sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o görev yeri ve pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer. 
 2. e) Bir görev yeri ve pozisyon için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş  kalması halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından  giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve  esaslara göre atama yapılabilir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav  sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır. 
 3. f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel  statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanır. 

X- DİĞER HUSUSLAR: 

 • Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik  belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi  veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. 
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237  sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
 • Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa  Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur. 

İletişim Bilgileri: 

Adres: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA 

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55 

Faks : 0 (312) 425 04 43 

13024/1-1

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

13025/1-1

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 1
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 2
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 3
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 4
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 5
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 6
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Ocak 2022 – 7

İletişim Bilgileri:

Adres: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3,Kat Oda No: 308

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks: 0 (312) 425 04 43

Mail: pergensinav2@hmb.gov.tr

13025/1-1

Kaynak: Resmi GazeteBu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*