Ceza Ve Tevkifevleri Müdürlüğü 160 Cezaevi Katibi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı Cezaevi Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Cezaevi Katibi Memur personel alımı

Adalet Bakanlığı 160 Cezaevi Katibi Personel Alımı

Adalet Bakanlığı alımları kapsamında yapılan alımlarda Cezaevi Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 160 Cezaevi katibi alımı yapılacağı açıklandı.

Uygun Konaklama Seçenekleri İçin Tıkla, Gör --> Öğretmenevi Fiyatları

160 Cezaevi Katibi Alımı ilanına başvurular ise 18 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir. Alım yapılacak şehirler ve kadro dağılımları ise şu şekilde


Cezaevi Katibi alımlarında alım sayısının 20 Katı kadar aday klavye sınavına davet edilmektedir. Klavye sınavında ise  3 Dakika içerisinden yanlışlar hariç metne bağlı kalınacak şekilde en az 90 kelime yazma şartı aranmaktadır.

Personel Alımı İçeriği

2021 Cezaevi Katibi Alımı Başvuru Şartları

1) Bu kadrolara yapılacak atamalar için merkezi sınava ( KPSS 2020) girip en az 70 ve üzeri puan alan adayların arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

2) Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

  • a) Türk Vatandaşı olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
  • e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
    Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.Bu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*