İçişleri Bakanlığı 2021 Şubatta 1462 Çağrı Karşılama Personeli Alacak

İçişleri Bakanlığı Çağrı Karşılama Personeli Alımı İlanı Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Çağrı Karşılama Personeli Alımı 2021

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı ilanda toplam 1772 Personel alımı yapacağını duyururken bu alımda aslan payı 1462 kadro ile çağrı karşılama personeli alımı için ayrıldı.

Uygun Konaklama Seçenekleri İçin Tıkla, Gör --> Öğretmenevi Fiyatları

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular ile çeşitli şehirlerde görevlendirilmek üzere toplam 1462 Çağrı Karşılama Personeli alımı yapılacağı duyurulurken bu ilan memur adayları arasında mutlulukla karşılandı. 2021 Çağrı Karşılama personeli alımında şehir dağılımı ise şu şekilde;


Bu ilanın ardından ise ilana başvuru yapmak isteyen memur adayları tarafından Çağrı Karşılama personeli ne iş yapar ? sorusunun cevabı merak edilmektedir.  Çağrı karşılama personelinin görevleri ve 2021 güncel maaşları hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Çağrı Karşılama Personeli alımı için başvuru şartları ise genel şartlar ve özel şartlar olarak iki başlık altında toplanmamış durumdadır.

Genel Başvuru Şartları

 • 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 • 3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
 • 4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Özel Başvuru şartları ise Lisans ve önlisans mezunları için iki ayrı başlık altında şu şekilde belirtilmiştir.

Lisans Mezunları İçin

 • a- Lisans mezunu olmak,
 • b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
 • Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

 • a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
 • b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
 • Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)

 • a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
 • b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.Bu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*