İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 Personel Alımı Yapacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 2021 Zabıta Memuru Alım İlanı Başvuru Şartları

Bahçelivler Belediyesi 78 Personel Alımı İlanı 2021

İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanda başvuru şartları, personel alımı yapılacak kadrolar ve başvuru tarihleri gibi detaylara yer verildi.

Alım Yapılacak Kadrolar

personelalim.net adresi olarak yayımlanan ilanı incelediğimizde ilana, önlisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabildiğini yani P93 ve P3 puanı ile alım yapıldığını görmekteyiz. Buna göre Önlisans mezunlarının başvuru yapabileceği 32 kadro bulunurken, lisans mezunlarının başvuru yapabildiği kadro sayısı 46 olarak göze çarpmaktadır. Alım yapılacak ünvanlar ve kadro sayılarını tablodan görebilirsiniz.


Tablodan da görüleceği üzere 50 kadro zabıta memuru alımı için ayrılmışken geri kalan 28 Kadro ise Düz Memur,Bilgisayar İşletmeni ve mühendis gibi ünvanlar için ayrılmıştır.

Kimler Başvuru Yapabilir ?

2020 KPSS lisans veya önlisans P3 ya da P93 puan türlerinden herhangi birisinden 60 ve üzeri puan alan ve diğer başvuru şartlarını da taşıyan adaylar ilana başvuru yapabilecektir. Diğer Başvuru şartları şu şekilde;

 • a)       Türk vatandaşı olmak.
 • b)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c)       Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d)       Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e)       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f)        İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • g)       Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Özel Başvuru Şartları

 •  a)       İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,
 • b)       Dahaönceçalıştığıkamukurumvekuruluşlarındandisiplinsizlikveyaahlakinedenlerleçıkarılmışolmamak,
 • c)       Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • d)       ZabıtaMemurukadrolarınabaşvuruyapacaklariçinsınavınyapıldığıtarihte30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak ?

2021 Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanını incelediğimizde başvuruların 8 Mart 2021 tarihinde başlayıp 12 Mart 2021 tarihinde sona ereceği görünmektedir. Belediye tarafından başvuru şekli ve yeri ile ilgili olarak yapılan açıklama aşağıda görüldüğü gibidir;

 •         Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde)Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • ·         Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için;adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaelektronik ortamda basvuru@bahcelievler.bel.tr internet adresinden yapılabilecektir.
 • ·         Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.
 • ·         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • ·         Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*