Ana SayfaMevzuatCEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun Numarası                    :7499

Kabul Tarihi                            :02/03/2024

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih : 12/03/2024           Sayı : 32487

 

MADDE 1- 2- 3- (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 4- (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 5- 6- 7- 8- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

MADDE 9- 10-11- (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 12- 13- 14- 15-16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- (9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 33- 34- 35- 36- (24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 37- (1) (2004 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(2) (16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(3) (5237 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(4) (4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(5) (5271 sayılı Kanun Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(6) (13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(7) (23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(8) (30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(9) (3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(10) (12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

(11) (7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 38- (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 39- (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla;

  1. a) 2004 sayılı Kanunda itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğ veya ilandan itibaren başlamasına,
  2. b) 4675 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,
  3. c) 5326 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

ç) 5395 sayılı Kanunun 41/E maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

  1. d) 6100 sayılı Kanunda itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına,
  2. e) 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

ilişkin yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilen kararlar hakkında bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

 

MADDE 40- (1) Bu Kanunun;

  1. a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 9 uncu, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 36 ncı maddeleri 1/6/2024 tarihinde,
  2. b) 37 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının (b) bendi 1/6/2024 tarihinde,
  3. c) 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasıyla 5252 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik 1/6/2024 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

 

MADDE 41- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İLGİLİ MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar