Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı 2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi‘nin(NKÜ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından yayımladığı ilanda lisans, ortaöğretim ve önlisans mezunları arasından toplam 40 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. 2020 KPSS puan şartı isteyen alımda herhangi bir taban puan istenmezken başvuru için 2020 KPSS’den herhangi geçerli bir puanın yeterli olacağına vurgu yapıldı.

NKÜ  Personel alımı kapsamında başvurular 1 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecekken alım yapılacak kadrolar tabloda görüldüğü gibi açıklanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi hemşire alımı yapacaktır..


Diğer personel alım ilanlarının aksine Namık Kemal Üniversitesi personel alımı ilanında sözlü sınav yapılmayacak olup KPSS puanına göre atama işlemleri gerçekleştirilecek olup başvuru şartları ise şu şekildedir;

 • 1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 • e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Personel Alımı İçeriği

Özel Başvuru Şartları

 • 1- KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Ortaöğretim mezunları 2020 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 • 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 3 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • 4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.2 Kurs Yorumu

  • 2-3 Gün içinde açıklanacaktır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı ilanında, alım sonuçlarının başvuru süreci sona erdikten sonra 7-10 gün içerisinde açıklanacağı belirtilmiştir.

   Detaylı Bilgi için;
   Adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

   Telefon Numaraları : 0282- 250 14 09 – 0282- 250 14 12 – 0282-250 14 13 – 0282-250 14 20

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*