2022 Lisans KPSS Sınav Konuları Nelerdir ?

2022 KPSS Genel Kültür Konuları, 2022 KPSS Tarih Konuları, KPSS Lisans Matematik ve Geometri Konuları

2022 Lisans KPSS Sınav Konuları Neler?

KPSS sınavı başvurusunda bulunan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakkına sahip olabilmeleri için ve aynı zamanda devlet tarafından personel seçimini yapabilmesi için düzenlenen sınav türüdür. Bu sınav yapılmadan önce ÖSYM tarafından adayların KPSS sınavına hazırlana bilmeleri için bildirdikleri sınav konuları bulunmaktadır. Bu sınav konularına çalışan adayların yüksek başarı kazanacağı gözle görülmektedir. Her KPSS türü için sınav konuları belirlenir ve adaylara açıklanır.

KPSS lisans için sınav konuları şunlardır;

KPSS Lisans sınavının Türkçe konuları;

 • Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
 • Cümlenin Anlamı ve Yorumu
 • Sözcük Türleri
 • Sözcüğün Yapısı ve Ekler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümlenin Türleri
 • Ses Olayları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozukları
 • Paragraf
 • Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
 • Sözel Muhakeme ve Mantık

KPSS lisans sınavına girecek adaylara Türkçe bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

KPSS Lisans sınavının Matematik konuları;

 • Temel Kavramlar ve Çözümleme
 • Bölme, Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
 • Faktöriyel
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran ve Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Kümeler ve İşlem
 • Bağıntı ve Fonksiyon
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon ve Olasılık
 • Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

KPSS lisans sınavına girecek adaylara matematik bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

KPSS Lisans sınavının Geometri konuları;

 • Doğru Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS lisans sınavına girecek adaylara geometri bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

KPSS Lisans sınavının tarih konuları;

 • İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Osmanlı Devleti Siyaseti
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
 • 20. Yüzyılda Osmanlı
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Cepheleri
 • Devrim Tarihi
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
 • Atatürk İlkeleri
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS lisans sınavına girecek adaylara tarih bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

KPSS Lisans sınavının coğrafya konuları;

 • Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası
 • Türkiye’ nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’ nin Yer şekilleri Su Örtüsü
 • Türkiye’ nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Toprak, Doğa ve Çevre
 • Türkiye’ ninBeşeri Coğrafyası
 • Türkiye’ nin Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım, Hayvancılık ve Orman
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
 • Türkiye’ nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS lisans sınavına girecek adaylara coğrafya bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

KPSS Lisans sınavının vatandaşlık konuları;

 • Hukuka Giriş
 • Anayasal Gelişmeler
 • Genel Esaslar ve Temel Haklar
 • Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
 • Uluslararası Örgütler

KPSS lisans sınavına girecek adaylara vatandaşlık bölümünde sorulacak soruların sınav konuları bunlardır.

 Bu personel alım konusu için ilk yorumu siz yazın

Bu Memur-Personel Alımı Konusuna Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.


*